Máy Epson in màu A3 1430 (Thay L1800) có wifi mới

25-02-2017
08:39

Là máy in màu A3 epson 1430 wifi y hệt epson L1800 có mực zin chính

hảng hay gắn mực

ngoài (mực nước dye/dầu pigment-uv / mực nhiệt sublimation đều giá rẽ

hơn1/2 so với epson L1800, cùng 6 màu rời in khổ A3 / Đầu phun của máy

như nhau dùng chung