đầu phun màu canon A92 (G1000/2000)

Mã sản phẩm:

Tình trạng: 1

Lượt xem: 1944

770,000 VNĐ 625,000 VNĐ

Đầu phun màu color (A92) dùng cho máy in- G1010 - G1000 - G2010 - G2000 - G3010 - G3000 4010

Sản Phẩm Liên Quan