Giấy in Ảnh khổ A3 50s, 230gsm 1 mặt

Mã sản phẩm:

Tình trạng: 1

Lượt xem: 2235

110,000 VNĐ

Giấy in Ảnh khổ A3 50 tờ/1 xấp , 230gsm in 1 mặt bóng huineng