GIẤY IN MÀU A 4 (THUỐC-100 TỜ)128GSM

Mã sản phẩm:

Tình trạng: 1

Lượt xem: 858

55,000 VNĐ

GIẤY IN MÀU A 4 (THUỐC-100 TỜ)128GSM
dùng in màu với bề mặt như giấy thường không bóng độ phân giai 1400dpi có 1 mặt và 2 mặt